Daily Archives: Tuesday, March 21, 2017

 • สมัครสมาชิก IQ Option

  สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครบัญชี IQ Option ท่านสามารถสมัครได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. First name : ชื่อจริงของท่านเป็นภาษาอังกฤษ

  2. Last name : นามสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษ

  3. E-mail : อีเมลล์ของท่าน ต้องเป็นอีเมลล์ที่ใช้งานได้จริง เพราะจะต้องใช้ในการเข้าใช้งาน

  4. Password : รหัสผ่านที่ท่านต้องการใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ IQ Option

  5. ติ๊กที่ช่องยอมรับเงื่อนไข ” I agree to the Terms and Conditions “

  6. กด ” Start Trading ” หรือกด “ Open real account ” เพื่อเปิดบัญชีทดลองเล่น

   

  http://www.52buyer.com/iq-option/